21 maja 2018

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Salonu Paznokci „Zadbane Dłonie” jest Natalia Aksamit prowadząca działalność gospodarczą działalność gospodarczą pod firmą Studio Paznokci „Zadbane Dłonie” z siedzibą w Krakowie, ul. Masarska 8/100, 31-534 Kraków, NIP: 6791595204. Dane kontaktowe: tel.: 732 834 728, adres e-mail: studio@zadbanedlonie.pl.
 2. Pozyskujemy dane osobowe w poniższych sytuacjach:
  • Rejestracja osobista Klienta w salonie
  • Rejestracja Klienta w czasie rozmowy telefonicznej
  • Zapytanie / rejestracja klienta przez wiadomość email lub czat Facebook / Messenger
  • Rejestracja Klienta za pośrednictwem portalu Lavito.pl
  • Wizyta na stronie internetowej – strona internetowa Salonu wykorzystuje pliki cookies w celu prezentacji treści (zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści) oraz statystyki (budowanie anonimowych statystyk odwiedzin strony internetowej)
 1. Salon przetwarza dane osobowe w celach:
  • Dokonania zapisu Klienta na usługę w grafiku elektronicznym
  • Sprzedaży usług oferowanych przez Salon – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • Automatycznego przypomniania o nadchodzącym terminie wizyty poprzez wiadomość SMS lub email – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – optymalne wykorzystanie zasobów przeznaczonych na obsługę Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • Marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Salonem.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą:
  • LadyTime.pl sp. z o.o. – podmiot prowadzący portal Lavito.pl – grafik elektroniczny oraz usługa wysyłki SMS
 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Salonu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.